Władze

Zarząd

Marek Tkaczuk
Prezes Zarządu

Jacek Karwan
Członek Zarządu

Bartosz Krobicki
Członek Zarządu


Rada Nadzorcza

Grzegorz Haręża

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Lewiński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Matuszewski

Członek Rady Nadzorczej

powrót