Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ HOTELU PRZY OBERŻY LGOM W LUBINIE

 

 1. I.                    Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest firma PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą przy

 ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin

 

 1. II.                  Uczestnictwo w Konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

- zapoznała się z regulaminem konkursu,

- w terminie do dnia 15.04.2013 r. wyśle propozycję nazwy hotelu na adres e-mail konkurs@lubinpex.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs-hotel”,

- wysyłając e-mail z propozycją hasła poda jednocześnie imię i nazwisko, swój własny adres e-mail i osobisty numer telefonu.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a organizator konkursu jest administratorem danych osobowych uczestników.
 2. Wysłanie e-maila jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku do celów reklamowych organizatora, w przypadku wygranej.

 

 1. III.                Czas trwania konkursu
  1. Konkurs trwa od dnia 04.03.2013 r. do dnia 15.04.2013 r. włącznie.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 2 tygodni od dnia jego zamknięcia.

 

 1. IV.                Zasady konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika jest wymyślenie najciekawszej, oryginalnej nazwy hotelu.
  2. W przypadku, gdy wybrana przez organizatora nazwa będzie występowała w więcej niż jednym zgłoszeniu, o wygranej decyduje kolejność nadesłania propozycji.

 

 1. V.                  Nagroda
  1. Nagrodą w konkursie jest voucher na  kolację dla dwóch osób w jednej z restauracji Oberża
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli stwierdzi, że żadna nazwa nie jest odpowiednia dla obiektu
powrót