Referencje

Wszystkie nasze zapewnienia o wysokiej jakości usług byłyby daremne, gdyby nie dotychczasowi zadowoleni klienci. Ich opinie są najcenniejsze. Są dla Ciebie potwierdzeniem, że dobrze wykonujemy swoje zadania.

 

2020

   

   

       

 

 

Starsze

 

Z nieukrywaną satysfakcją składamy serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w
organizacji Festynu Rodzinnego dla ZZPPM przy o/ZG Polkowice-Sieroszowice w dniu .......

 

W imieniu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy 
o/ZG Polkowice-Sieroszowice dziękuję organizatorom "Lubinpex-u" za wszelką pomoc.......

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w KGHM Polska Miedź S.A. o/ZG
Polkowice-Sieroszowice pragnie złożyc na Pani ręce serdeczne podziękowania za pomoc....
 

 

Szanowny Panie Prezesie, w imieniu wszystkich uczestników Kampanii Społeczno-
Edukacyjnej "Słodka Julka", rodziców i organizatorów pragne przekazać Panu szczególne....

 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie korzystał z usług firmy PHU Lubinpex Sp. z o.o. przy
okazji organizacji Dni Głogowa 2018. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń.................

 

Niniejszym potwierdzamy, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lubinpex Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 1 zrealizowało w roku 2018 dla...............

 

Legnickie Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy poświadcza, że 
PHU Lubinpex Sp. z o.o. mające siedzibę w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 1..............

 

Z firmą Lubinpex współpracujemy od kilku lat. Co roku przeprowadza kompleksową obsługę

trzydniowej masowej imprezy narciarstwa biegowego pn. "Bieg Piastów"...........................

 

Firma PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. była kompleksowym wykonawcą obsługi cateringowej

oraz rozrywkowej "Dni Legnicy 2017", które odbyły się w dniach......................................

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o. świadczyło dla klubu LKS

"Stragona"Strzegom usługę w zakresie kompleksowej obsługi otwartej strefy.....................

 

Po raz pierwszy, w swojej historii, Powiat Jaworski podjął się organizacji zawodów

 strzeleckich, które zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości..........................

 

W związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2017 r. umowy w zakresie świadczenia przez

Państwa firmę usług cateringowych, chciałbym w imieniu swoim oraz................................

 

W imieniu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji

Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy chciałbym złożyć serdeczne podziękowania...

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Zarządowi Spółki Lubinpex w Lubinie

za okazaną pomoc i życzliwość oraz wspieranie naszych inicjatyw.....................................

 

Składamy serdeczne podziękowania za dobrą współpracę przy organizacji dwóch imprez

(24 kwietnia i 26 maja 2017 roku) inaugurujących działalność nowego centrum..................

 

W trakcie współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" trwającej od 2012 roku

firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o.................................

 

 

Firma PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. była wykonawcą kompleksowej obsługi imprez

związanych z obchodami 25-go Jubileuszu powstania Oddziału Zakładu..........................

 

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować

za wsparcie przy organizacji 31. edycji Biegu Barbórkowego.........................................

 

 

Wieloletnia współpraca pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

w Lubinie a firmą PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. pozwala nam na.........................................

 

 

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź S.A. składa

serdeczne podziękowania za udaną współpracę i doskonałą organizację..........................

 

 

 

 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, że PHU "Lubinpex" 

Sp. z o.o. mające siedzibę w Lubinie przy ul. Księcia...................................................

 

 

 

 

Firma Lubinpex Sp. z o.o. to sprawdzony i godny polecenia partner do współpracy

przy organizacji balów, festynów i imprez.................................................................

 

 

 

 

Z firmą Lubinpex Sp. z o.o. Chocianowski Ośrodek Kultury współpracował przy organizacji

imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminy Chocianów w Szklarach.....................................

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi "Legnica" jako Zleceniodawca, niniejszym

potwierdza, że PHU Lubinpeź Sp. z o.o. ul. Księcia Ludwika I nr 1..................................

 

 

 

 

Na wniosek PHU Lubinpex Sp. z o.o. ul. Księcia Ludwika I nr 1 59-300 Lubin,

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi CEDYNIA w Orsku,.....................................

 

 

 

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie potwierdzam wieloletnią

współpracę z PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. podczas organizowanych...................................

 

 

 

 

PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie w okresie współpracy świadczyła

na rzecz Oddziału Zakłady Górnicze "Rudna" usługi w zakresie gastronomicznym................

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice wyraża swoją pozytywną opinię na temat

PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. Lubin...............................................................................

 

 

 

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w KGHM Polska Miedź S.A.

O/ZG "Polkowice - Sieroszowice" ma przyjemność polecić PHU "Lubinpex".........................

 

 

 

 

W dniu 6 stycznia 2017 roku ZZPPM O/ZG "Polkowice - Sieroszowice" zorganizował

"Karczmę Piwną". Kompleksową obsługę cateringową tej imprezy powierzyliśmy..................

 

 

 

 

 

Podziękowania dla firmy "Lubinpex" za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji

Spotkania Świątecznego dla dzieci..........................................................................

 

 

 

 

 

Od 2009r. firma "Lubinpex" Sp. z o.o. świadczy usługi dla "POLREMACO" Spółka z o.o.

w zakresie przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych..................................

 

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" niniejszym potwierdza, że

PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. w terminie od 2009 r. do chwili obecnej..................................

 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzamy, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" sp. z o.o.

z siedzibą w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 1 świadczy od 2002 roku.......................

 

 

 

 

 

Firma PHU Lubinpex Sp. z o.o. świadczy usługi dla Przedsiębiorstwa Robót

Górniczo-Wiertniczych Lubin Sp. z o.o......................................................................

 

 

 

 

 

Firma PHU Lubinpex Sp. z o.o. świadczy usługi dla KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta

Miedzi Cedynia w Orsku od 1994 roku w zakresie wydawania posiłków.............................

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, w imieniu organizoatorów I Nocnego Biegu Charytatywnego -

Ludzki Gest dla Reni, który został zorganizowany w dniu 15 października br......................

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu - adresowanym do studentów Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - pn. "Bądź z nami, bądź fit",..............

 

 

 

 

 

W związku z organizacją zabawy pragnę w imieniu pracowników Huty Miedzi "Głogów" oraz 

członków Związku Zawodowego "Polska Miedź" i własnym, złożyć na ręce.........................

 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzamy, że firma LUBINPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zrealizowała,

w dniach 11.06.2016 r. - 12.06.2016 r., na rzecz KGHM Polska Miedź S.A........................  

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować za wsparcie

przy organizacji XXX Biegu Barbórkowego o "Lampkę Górniczą", który.....................          

 

 

 

 

 

Podziękowanie dla Firmy PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. za bezinteresowna pomoc i życzliwość

okazaną naszej szkole w organizacji Gminnego Rodzinnego Festynu Rekreacyjno ..........     

 

 

 

 

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG

"Polkowice-Sieroszowice" pragnie złożyc na Pana ręce serdeczne podziękowania za            

 

 

 

 

 

Pragnę w imieniu Związku Zawodowego "Polska Miedź" złożyć na ręce Pana Prezesa

podziękowanie wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości      

 

 

 

 

 

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo Piotra Kasprowskiego, Karola Hercoga oraz

Krzysztofa Kuśmierka, podczas szkolenia z kuchni francuskiej u mistrza Michela Labarre.    

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować za wsparcie przy

organizacji XXX Biegu Barbórkowego o "Lampkę Górniczą", który odbył się w dniu ........

 

 

 

 

 

 

Spółka FAIST ChemTec Sp. z o.o. z przyjemnością poleca PHU Lubinpex sp. z o.o., które w

dniu 06.10.2015r. zorganizawało w złotoryjskim zakładzie uroczyste otwarcie II linii...        

 

 

 

 

 

Podziękowanie dla firmy PHU Lubinpex Sp. z o.o. za współpracę i pomoc w realizacji         

projektu edukacyjnego "Polskie dania czy fast food?". 

 

 

 

 

 

W imieniu komitetu organizacyjnego składam serdeczne  podziękowanie za obsługę

cateringową obchodów jubileuszu 50-lecia Szkolnictwa Górniczego w Lubinie                          

 

 

 

 

 

...słowa podziękowania wszystkim pracownikom  PHU Lubinpex Sp. z o.o., zaangażowanym

w poszczególne przedsięwzięcia, za profesjonalne przygotowanie zleconych Państwu  

 

 

 

 

 

W dniach 5-7 czerwca w naszym mieści zostały zorganizowane "Dni Głogowa", które

zgromadziły około 40 tysięcy osób. Do atrakcyjnego przygotowania tej najważniejszej        

 

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. potwierdza, że firma PHU Lubinpex Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

przy ul. Księcia Ludwika I, jest wieloletnim kontrahentem KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzamy, że firma PHU Lubinpex Sp. z o.o. od dwóch lat współpracuje z

KGHM Polska Miedź S.A., w zakresie kompleksowej organizacji spotkań promocyjnych       

 

 

 

 

 

Hotel Skarbek otrzymał rekomendację portalu MojeKonferencje.pl, jako najlepszy obiekt na

organizację szkoleń, konferencji i eventów. 

 

 

 

 

 

Informujemy, że firma PHU "Lubinpex" sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy

ul. Księcia Ludwika I nr 1, wykazała się dużym profesjonalizmem w zakresie kompleksowej 

 

 

 

 

 

Komisja zakładowa NSZZ "Solidarność" w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG

"Polkowice - Sieroszowice pragnie złożyć na Pana ręce najserdeczniejsze podziękowania .... 

 

 

 

 

 

 

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w imieniu własnym oraz

wszystkich dzieci składa serdeczne podziękowania za wsparcie kulinarne przekazane .....

 

 

 

 

 

W imieniu KGHM Polska Miedź S.A. i własnym pragnę przekazać wyrazy podziękowania za udaną

współpracę przy realizacji akcji wolontariackiej - sprzątanie zbiornika wodnego w Rokitkach

 

 

 

 

 

PHU Lubinpex Sp. z o.o. jako partner godny zaufania, w opinii Przedsiębiorstwa Budowy

Kopalń PeBeKa SA                                                                                                     

 

 

 

W imieniu swoim oraz Grupy DEKRA w Polsce, pragnę złożyć serdeczne gratulacje w związku

uzyskaniem tytułu "Diament Forbesa 2015" przez Państwa organizację.

 

 

 

Dyplom dla Kadry Hotelu SKARBEK z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za

aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i                         

 

 

  Hotel Skarbek otrzymał notę 8,6/10 za rok 2014 w serwisie Booking.com                          

 

 
Hotel Skarbek otrzymał notę 5,3/6 za okres Maj 2014 w serwisie HolidayCheck                 

 

 

 

Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe" oraz Stowarzyszenie "SPORT-ART" w Lubinie składają

serdeczne podziękowania za współpracę podczas Mistrzostw Europy Juniorów w ...

 

 

 
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania za prefesjonalizm ...

 

 

  KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Hydrotechniczny serecznie dziękuje za kompleksowe przygotowanie cateringu ...  

 

 
Z nieukrywaną satysfakcją składamy serdeczne podziękowania za uczestnictwo w organizacji Karczmy Piwnej ZZPPM ...

 

 

  Z przyjemnością polecamy usługi PHU Lubinpex Sp. z o.o. , z których korzystamy już od trzech lat ...  

 

 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy poświadcza, że PHU Lubinpex Sp. z o.o. mieszczące się w Lubinie ...

 

 

  RCS Sp. z o.o. współpracuje z firmą PHU Lubinpex Sp. z o.o. w zakresie cateringu i organizacji wielu imprez ...  

 

 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. współpracuje z firmą PHU Lubinpex od 2008roku.....

 

 

  Dostawa paczek do Oddziału zrealizowana była zgodnie z założonym harmonogramem.
 

 

 
Dotychczasowa współpraca z PHU Lubinpex daje nam podstawy do stwierdzenia, że to firma solidnie, fachowo i terminowo wywiązała się z przyjętych zobowiązań ....

 

 

  Podziękowanie dla firmy Lubinpex Sp. z o.o. za współpracę w przeprowadzeniu warsztatu kulinarnego ....  

 

 
Huta Miedzi "Legnica" kilka lat współpracuje z PHU Lubinpex Sp. z o.o. w zakresie wykonania, dostarczania i wydawania paczek dla dzieci ...

 
     2013

 

 

 
Komitet Organizacyjny X-tej Edycji Karczmy Piwnej ZG "Rudna" składa na Pana ręce serdeczne podziękowania za pomoc i przychylność .....


 

 

Przedsięwizięcie wykonano sprawnie, na bardzo wysokim poziomie, przy profesjonalnym zaangażowaniu i operatywności pracowników "Lubinpexu"

 
 
Składamy serdeczne podziękowania za doskonałą organizację imprezy "XIV Dolnośląskie Święto Miodu i Wina"...


 
 
Składamy serdeczne podziękowanie za trud włożony w przygotowanie obchodów jubileuszu 50-lecia Szkolnictwa Górniczego w Lubinie.

 
 
Stowarzyszenie "SPORT-ART" oraz Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe" w Lubinie serdecznie dziękują ...

 
 
Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe" składa serdeczne podziękowania za wsparcie ..... 
 
Miło nam poinformować, że firma ta wykazała się pełnym profesjonalizmem i wzorowo wykonała swoją pracę.

 
 
Legnickie Centrum Kultury składa podziękowania za harmonijną i owocną współpracę przy organizacji koncertu z okazji Dnia Hutnika 
 
Jesteśmy przekonani, że nasza dobra współpraca zaowocuje spotkaniami na Polanie Jakuszyckiej podczas kolejnych edycji Biegu Paistów.


 
 
Na wyróżnienie zasługuje profesjonalna i bardzosympatyczna obsługa .... 
 
Doświadczenie i zaangażowanie pracowników firmy, szeroki asortyment serwowanych artykułów, w pełni realizowało nasze oczekiwania w zakresie obsługi imprez.

 
 
Otrzymaliśmy produkt, który nas w pełni zadowolił - wyjątkowy smak potraw oraz napojów, profesjonalna obsługa kelnerska,..... 
 
Otrzymaliśmy produkt, który nas w pełni zadowolił - wyjątkowy smak potraw oraz napojów, profesjonalna obsługa kelnerska,.....

 
   
Szanowny Panie Prezesie proszę przyjąć podziękowania oraz wyrazy uznania za udaną realizację dla KGHM kilku ważnych imprez,...... 
 
Szanowny Panie Prezesie proszę przyjąć podziękowania oraz wyrazy uznania za udaną realizację dla KGHM kilku ważnych imprez,......

 
 
Jestem przekonany, że nasza dobra współpraca zaowocuje kolejnymi spotkaniami, podczas których znów skosztujemy przepysznych dań oraz będziemy cieszyć się obsługą na najwyższym poziomie. 
 
Biorąc pod uwagę całokształt dotychczasowej współpracy z pewnością mogę polecić każdemu potencjalnemu partnerowi usługi firmy P.H.U. Lubinpex Sp. z o.o.

 
 
...udzielamy rekomendacji P.H.U. Lubinpex Sp. z o.o. jako partnerowi godnemu zaufania. 
 
Z całą pewnością możemy polecić P.H.U. Lubinpex, jako Firmę profesjonalną, z dużym doświadczeniem, wywiązującą się z należytą starannością z zawartych umów.

 
 
Współpraca z P.H.U. Lubinpex przebiega bardzo dobrze. 
 
...możemy polecić P.H.U. Lubinpex jako firmę realizującą usługę w sposób solidny, fachowy i wiarygodny.

 
 
Wszystkie organizowane inprezy przez P.H.U. Lubinpex spełniły nasze oczekiwania i zostały sprawnie przeprowadzone 
 
Dołączyli Państwo do grona najlepszych firm bra
powrót