Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. przedłuża postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. w następujący sposób:


1)      termin zgłoszenia kandydatów do dnia 10 września 2018 roku do godziny 12.00.

2)      otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 11 września 2018 roku.

3)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 12 września 2018 roku w Lubinie.

Jednocześnie informuje, że aplikacje złożone do dnia 23 sierpnia 2018 roku zostaną otwarte w dniu 11 września 2018 roku.

powrót