Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. przedłuża postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. w następujący sposób:

1) Termin zgłoszenia kandydatów do dnia 28 czerwca 2018 roku do godziny 12.00.

2) Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 28 czerwca 2018 roku.

3) Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 02 lipca 2018 roku
w Lubinie.

powrót