Kontakty

Centrala 
Tel. 76 746 78 00                                                                                     Fax: 76 746 78 79

PHU Lubinpex Sp. z o.o.

59-300 Lubin

Ul. KSięcia Ludwika I nr 1

NIP: 692-000-06-16

Regon: 390577504

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000073453

Kapitał Zakładowy: 4 224 715,00 zł

   
Sekretariat

Tel. 76 746 78 78

Fax. 76 746 78 79

sekretariat@lubinpex.com.pl

 
   
Dział Spraw Pracowniczych i Płac 

Renata Łukaszyk

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac

Tel. 76 746 78 71

kadry@lubinpex.com.pl

Ewa Oleszczuk

Główny Specjalista ds. płac

Tel. 76 746 78 72

place@lubinpex.com.pl

Beata Nowak

Specjalista ds. personalnych

Tel. 76 746 78 81

kadry@lubinpex.com.pl

Marzena Tutka

Starszy Specjalista ds. płac

Tel. 76 746 78 73

place@lubinpex.com.pl

Sylwia Pętal-Miziołek

Specjalista ds. personalnych i płac

Tel. 76 746 78 81

kadry@lubinpex.com.pl

 
   
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Jadwiga Fiodorek

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tel. 76 746 78 74

iod@lubinpex.com.pl

 
   
Dział Organizacyjno-Prawny 

Sylwia Kaźmierska

Specjalista ds. organizacji

Tel. 76 746 78 74

s.kazmierska@lubinpex.com.pl

 
   
Dział Restauracji i Kompleksowej Organizacji Imprez 

Sebastian Pacura

Kierownik Działu Restauracji i Kompleksowej Organizacji Imprez

Tel. 76 746 78 97

s.pacura@lubinpex.com.pl

Anna Matuszewska

Zastępca Kierownika Działu Restauracji i Kompleksowej Organizacji Imprez

Tel. 76 746 78 60

a.matuszewska@lubinpex.com.pl

Michał Rysz

Starszy Specjalista ds. Restauracji

Tel. 76 746 78 27

m.rysz@lubinpex.com.pl 

 
   
Dział Gastronomii 

Katarzyna Malinowska

Kierownik Działu Gastronomii

Tel. 76 746 78 13

k.malinowska@lubinpex.com.pl

Marta Mazurowska

 

Tel. 76 746 78 12

m.mazurowska@lubinpex.com.pl

   
Dział Handlu  

Olimpia Olczak

Kierownik Działu Handlu

Tel. 76 746 78 82 

o.olczak@lubinpex.com.pl

Adriana Wierszyc

 

   
Dział Marketingu  

Łukasz Maliński

Kierownik Działu Marketingu

Tel. 76 746 78 35

l.malinski@lubinpex.com.pl 

 
   
Dział Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji 

Andrzej Bachmatiuk

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji

Tel. 76 746 78 03

inwestycje@lubinpex.com.pl

Anetta Demska

Główny Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Tel. 76 746 78 03

projektowanie@lubinpex.com.pl

Wiesław Jaśkiewicz

Starszy Specjalista ds. Utrzymania Ruchu i Inwestycji

Tel. 76 746 78 17

w.jaskiewicz@lubinpex.com.pl

Małgorzata Gorzelak 

Główny Specjalista ds. Administracji

Tel. 76 746 78 04

administracja@lubinpex.com.pl

 
Pion Finansowy 

Katarzyna Rychlewska

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

Tel. 76 746 78 23

glowny.ksiegowy@lubinpex.com.pl

Anna Kowalska

Zastępca Głównego Księgowego

Tel. 76 746 78 20

rachunkowosc@lubinpex.com.pl

Sylwia Krysieńska

Kierownik Działu Finansów

Tel. 76 746 78 25

finanse@lubinpex.com.pl

 

 

 
Pion Ekonomiczny 

Paweł Serwiński

Dyrektor Ekonomiczny 

Marta Chudek

Kierownik Działu Controllingu i Analiz 

   
Stanowisko ds. BHP, PPOŻ. i Ochrony Mienia  

Dariusz Boniecki

Główny Specjalista ds. BHP, PPOŻ.

Tel. 76 746 78 07 

 
   
Dział Audytu Wewnętrznego 

Ryszard Olech

Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego

Tel. 76 746 78 15 

 
   
Społeczny Inspektor Pracy  

Grzegorz Piskuła

Społeczny Inspektor Pracy

Tel. 76 746 78 05

 
   
Związki Zawodowe NSZZ Pracowników PHU Lubinpex Sp. z o.o. 

Mariusz Cimochowicz

Przewodniczący Zarządu NSZZ

Tel. 76 746 78 08

 
   
   
   
powrót