KONTAKTY

    Centrala   

 

                    Tel. 76 746 78 00                        

                                           Fax: 76 746 78 79                                                      

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.         
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

 NIP 692-000-06-16
 Regon 390577504
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,            
 IX Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000073453                                                            
 Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł

 

 

     Sekretariat
   
 
Tel. 76 746 78 78
Fax: 76 746 78 79
sekretariat@lubinpex.com.pl     Dział Spraw Pracowniczych i Płac
   
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
i Płac
Tel. 76 746 78 71
 
kadry@lubinpex.com.pl


 

Główny Specjalista ds. Pracowniczych
i Płac
Tel. 76 746 78 81
kadry@lubinpex.com.pl
 
 
   

Starszy Specjalista ds. Płac
Tel. 76 746 78 73
place@lubinpex.com.pl


 
Starszy Specjalista ds. Płac
Tel. 76 746 78 72 
place@lubinpex.com.pl

 

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                       
   
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@lubinpex.com.pl      Dział Organizacyjno-Prawny

 

   
 
Dział Prawny
Tel. 76 746 78 74
biuro.zarzadu@lubinpex.com.pl
       Dział Kompleksowej Organizacji Imprez
   
 
Kierownik 
 
Tel. 76 746 78 35
Kom. 663 226 594
catering@lubinpex.com.pl  
 
 


 
 
 
  

 

      Dział Gastronomii
   

 

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 88
gastronomia@lubinpex.com.pl
 
Specjalista ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 14
zywienie@lubinpex.com.pl
 

 

   

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel.76 746 78 14
zywienie@lubinpex.com.pl
 


 
 
Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 13
gastronomia@lubinpex.com.pl


 

    Dział Handlu                                   

 

   
 
Kierownik
Tel. 76 746 78 32
handel@lubinpex.com.pl

 

 

      Centrum Logistyczne

 

   
 
Kierownik 
Tel. 887 883 372
transport@lubinpex.com.pl
 
    Dział Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji   

Kierownik 

Tel. 76 746 78 03

Kom. 603 554 412

inwestycje@lubinpex.com.pl


 
Zastępca Kierownika
Tel. 76 746 78 03
Kom. 725 250 750
projektowanie@lubinpex.com.pl
 
   

Starszy Specjalista ds. Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Tel. 76 746 78 17
Kom. 601 068 495
awarie@lubinpex.com.pl


 
Główny Specjalista ds. Administracji
Tel. 76 746 78 02
Kom. 758 999 748
administracja@lubinpex.com.pl

 

 

     Dyrektor Finansowy   

 

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent
Tel. 76 746 78 23
glowny.ksiegowy@lubinpex.com.pl


 

  

 

 

 

 

     Dział Księgowości    

 

Kierownik
Zastępca Głównego Księgowego
Tel. 76 746 78 20
rachunkowosc@lubinpex.com.pl


 

   

 

     Dział Finansów   
 
Kierownik
Tel. 76 746 78 25 
finanse@lubinpex.com.pl


 

        Dyrektor ds. Ekonomicznych

 

   
 
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tel. 76 746 78 41
de@lubinpex.com.pl
 

 

 

     Dział Controllingu i Analiz   

 

Kierownik
Tel. 76 746 78 40
controlling@lubinpex.com.pl


 

  
 

     Dział Marketingu    

 

Kierownik
Rzecznik Prasowy Spółki
Tel. 76 746 78 35
Kom. 663 226 594
marketing@lubinpex.com.pl


 

 

 

              Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.   

Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.
Tel. 76 746 78 07
bhp@lubinpex.com.pl


 

       Społeczny Inspektor Pracy   

Społeczny Inspektor Pracy
Tel. 76 746 78 05 
Kom. 667 044 426
 

 

                                          Związki Zawodowe NSZZ Pracowników PHU"Lubinpex"Sp. z o.o.   

 

Przewodniczący Zarządu NSZZ
Tel. 76 746 78 08
Kom. 693 070 793
zwiazkizawodowe@lubinpex.com.pl


 

  

     Dział Audytu Wewnętrznego   
 
Pełnomocnik ds. ZSZJ
Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji
Kom. 607 337 511
jakosc@lubinpex.com.pl


 
 
 

    Centrala   

 

Tel. 76 746 78 00 

Fax: 76 746 78 79  

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

NIP 692-000-06-16
Regon 390577504
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000073453
Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł
powrót