KONTAKTY

    Centrala   


                    Tel. 76 746 78 00                       
 

                                           Fax: 76 746 78 79                                                      

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.         
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

 NIP 692-000-06-16
 Regon 390577504
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,            
 IX Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000073453                                                            
 Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł 

 

     Sekretariat
   

Tel. 76 746 78 78
Fax: 76 746 78 79
sekretariat@lubinpex.com.pl

     Biuro Zarządu
   

Dyrektor Biura Zarządu

Tel. 76 746 78 70
 j.powala@lubinpex.com.pl


 

      Dział Organizacyjno-Prawny
   

Kierownik 
Lokalny Pełnomocnik ds. Prawa Konkurencji
Tel. 76 746 78 74
biuro.zarzadu@lubinpex.com.pl

 

     Dział Spraw Pracowniczych i Płac
   
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
i Płac
Tel. 76 746 78 71
 
kadry@lubinpex.com.pl


 

Główny Specjalista ds. Pracowniczych
i Płac
Tel. 76 746 78 81
kadry@lubinpex.com.pl

 
   

Starszy Specjalista ds. Płac
Tel. 76 746 78 73
place@lubinpex.com.pl 
Starszy Specjalista ds. Płac
Tel. 76 746 78 72 
place@lubinpex.com.pl

 

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                       
   

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@lubinpex.com.pl    Biuro Gastronomii Otwartej i Cateringu   

Dyrektor Biura Gastronomii Otwartej
i Cateringu
Kom. 887 874 638
catering@lubinpex.com.pl   

 

 

      Dział Restauracji i Kompleksowej Organizacji Imprez
   
Kierownik 
Tel. 76 746 78 97
Kom. 601 370 608

catering@lubinpex.com.pl    

Zastępca Kierownika
Tel. 76 746 78 60
Kom. 693 468 343
catering@lubinpex.com.pl   

   

Specjalista ds. Kompleksowej
Organizacji Imprez
Tel. 76 746 78 11 
 catering@lubinpex.com.pl  
 

Główny specjalista ds. Kompleksowej Organizacji Imprez
Tel. 721 205 305
catering@lubinpex.com.pl  

 

   
  

Główny Specjalista ds. Kompleksowej
O
rganizacji Imprez
Tel. 76 746 78 61
catering@lubinpex.com.pl                                   
                                                                                    

 

    Biuro Gastronomii Zamkniętej                                                                                     

Dyrektor 

Tel. 76 746 78 88
gastronomia@lubinpex.com.pl                                        

 

                                                                                  

 

      Dział Gastronomii Zamkniętej
   

 

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 12
gastronomia@lubinpex.com.pl
 
Inspektor ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 14
zywienie@lubinpex.com.pl

 

 

   

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel.76 746 78 14
zywienie@lubinpex.com.pl
 

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Tel. 76 746 78 13
gastronomia@lubinpex.com.pl


 

      Główny Szef Kuchni   

Główny Szef Kuchni
Kom. 603 252 519 


 

 
     Biuro Handlu   
Dyrektor Biura Handlu
Kom. 693 713 222
Tel. 76 746 78 32
Fax.: 76 746 78 39
handel@lubinpex.com.pl 

Kierownik 

Tel. 76 746 78 31
Tel. 76 746 78 32
Tel. 76 746 78 33
Fax: 76 746 78 39
handel@lubinpex.com.pl

    Dział Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji   

 

Kierownik 
Tel. 76 746 78 03
inwestycje@lubinpex.com.pl 
Główny Specjalista ds. Utrzymania
Ruchu i Inwestycji
Tel. 76 746 78 03
projektowanie@lubinpex.com.pl
 
   

Starszy Specjalista ds. Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Tel. 76 746 78 17
awarie@lubinpex.com.pl 
Główny Specjalista ds. Administracji
tel. 76 746 78 04
kom. 663 775 038
administracja@lubinpex.com.pl

 

 

     Dyrektor Finansowy   

 

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent
Tel. 76 746 78 23
glowny.ksiegowy@lubinpex.com.pl 

  

 

 

 

 

     Dział Księgowości    


Kierownik
Zastępca Głównego Księgowego
Tel. 76 746 78 20
rachunkowosc@lubinpex.com.pl 

  
 

 

     Dział Finansów   

Kierownik
Tel. 76 746 78 25 
finanse@lubinpex.com.pl 

  
 

 

     Dział Controlingu i Analiz   

 

Kierownik
Koordynator IT
Koordynator ds. Ryzyk
Tel. 76 746 78 41 / 40
analityk@lubinpex.com.pl 

  

 

     Dział Marketingu    


Kierownik
Rzecznik Prasowy Spółki
Tel. 76 746 78 35
Kom. 663 226 594
marketing@lubinpex.com.pl
 

 

 

            Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.   

Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.
Tel. 76 746 78 07
bhp@lubinpex.com.pl 

       Społeczny inspektor pracy   

Społeczny inspektor pracy
Tel. 76 746 78 05 
Kom. 667 044 426 

 

 

                                          Związki Zawodowe NSZZ Pracowników PHU"Lubinpex"Sp. z o.o.   


Przewodniczący Zarządu NSZZ
Tel. 76 746 78 08
Kom. 693 070 793
zwiazkizawodowe@lubinpex.com.pl 

  

     Dział Audytu Wewnętrznego   

Pełnomocnik ds. ZSZJ
Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji
Kom. 607 337 511
jakosc@lubinpex.com.pl 
 

    Centrala   


Tel. 76 746 78 00
 

Fax: 76 746 78 79  

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

NIP 692-000-06-16
Regon 390577504
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000073453
Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł
powrót