KONTAKTY

    Centrala   


                    Tel. 76 746 78 00                       
 

                                           Fax: 76 746 78 79                                                      

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.         
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

 NIP 692-000-06-16
 Regon 390577504
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,            
 IX Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000073453                                                            
 Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł 

 

     Sekretariat
   

Bernadeta Powaljo

Tel. 76 746 78 78
Fax: 76 746 78 79
sekretariat@lubinpex.com.pl

     Biuro Zarządu
   

Dyrektor 
Edward Nitek
Tel. 76 746 78 70
e.nitek@lubinpex.com.pl


 

      Dział Organizacyjno-Prawny
   


Kierownik 
Lokalny Pełnomocnik ds. Prawa Konkurencji
Joanna Anacka
Tel. 76 746 78 74
biuro.zarzadu@lubinpex.com.pl

 

      Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju                                                                       

 

   
  

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju
 Janusz Powała
Tel. 76 746 78 10
j.powala@lubinpex.com.pl                                                                                                                                                   

 

 

     Dział Spraw Pracowniczych i Płac
   
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
i Płac
Renata Łukaszyk
Tel. 76 746 78 71
 


 

Główny Specjalista ds. Pracowniczych
i Płac
Katarzyna Suwała
Tel. 76 746 78 81

 
   

Starszy Specjalista ds. Płac
Marzena Tutka
Tel. 76 746 78 73 
Starszy Specjalista ds. Płac
Ewa Oleszczuk
Tel. 76 746 78 72 
kadry@lubinpex.com.pl

 

    Biuro Gastronomii Otwartej i Cateringu   

Dyrektor 

Bogusław Błażków
Kom. 887 874 638
b.blazkow@lubinpex.com.pl 

 

 

      Dział Restauracji i Kompleksowej Organizacji Imprez
   
Kierownik 
Sebastian Pacura
Tel. 76 746 78 97
Kom. 601 370 608

s.pacura@lubinpex.com.pl  

Zastępca Kierownika
Anna Matuszewska
Tel. 76 746 78 60
Kom. 693 468 343
a.matuszewska@lubinpex.com.pl   

   

Specjalista ds. Cateringu
Krystyna Wilnowska
Tel. 76 746 78 11
 
k.wilnowska@lubinpex.com.pl
 

Główny specjalista ds. Cateringu

Wojciech Cichoń
Tel. 721 205 305
w.cichon@lubinpex.com.pl 
 

 

   
  

Główny Specjalista ds. Cateringu
Anna Juszczak
Tel. 76 746 78 61
a.juszczak@lubinpex.com.pl                                  
                                                                                    

 

    Biuro Gastronomii Zamkniętej                                                                                     

Dyrektor 

Rafał Gęsior
Tel. 76 746 78 88
r.gesior@lubinpex.com.pl                                        

 

                                                                                  

 

      Dział Gastronomii Zamkniętej
   

 

Główny Specjalista ds. Gastronomii

Marta Mazurowska
Tel. 76 746 78 12
gastronomia@lubinpex.com.pl
 

Inspektor ds. Gastronomii

Izabela Plewak
Tel. 76 746 78 14
i.plewak@lubinpex.com.pl

 

 

   

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Ewa Fiłka
Tel.76 746 78 14
e.filka@lubinpex.com.pl
 

Główny Specjalista ds. Gastronomii
Katarzyna Malinowska
Tel. 76 746 78 13
k.malinowska@lubinpex.com.pl


 

      Główny Szef Kuchni   

Główny Szef Kuchni

Pełnomocnik Zarządu


Piotr Kasprowski
Kom. 603 252 519
p.kasprowski@lubinpex.com.pl 


 

 
     Biuro Handlu   

Dyrektor 
Paweł Janeczek
Kom. 693 713 222
Tel. 76 746 78 32
Fax.: 76 746 78 39
p.janeczek@lubinpex.com.pl 

Kierownik 

Wioletta Rąk
Tel. 76 746 78 31
Tel. 76 746 78 32
Tel. 76 746 78 33
Fax: 76 746 78 39
handel@lubinpex.com.pl

    Dział Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji   

 

Kierownik 

Andrzej Bachmatiuk
Tel. 76 746 78 03
inwestycje@lubinpex.com.pl 
Główny Specjalista ds. Utrzymania
Ruchu i Inwestycji
Anetta Demska
Tel. 76 746 78 03
projektowanie@lubinpex.com.pl
 
   

Starszy Specjalista ds. Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Wiesław Jaśkiewicz
Tel. 76 746 78 17
w.jaskiewicz@lubinpex.com.pl 
Główny Specjalista ds. Administracji
Małgorzata Gorzelak
tel. 76 746 78 04
kom. 663 775 038
m.gorzelak@lubinpex.com.pl

 

 

     Dyrektor Finansowy   

 

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

Prokurent

Katarzyna Rychlewska
Tel. 76 746 78 23
glowny.ksiegowy@lubinpex.com.pl 

  

 

 

 

 

     Dział Księgowości    


Kierownik
Zastępca Głównego Księgowego
Anna Kowalska
Tel. 76 746 78 20
a.kowalska@lubinpex.com.pl 

  
 

 

     Dział Finansów   


Kierownik
Sylwia Krusieńska
Tel. 76 746 78 25 
finanse@lubinpex.com.pl 

  
 

 

     Dział Controlingu i Analiz   

 

Kierownik
Koordynator IT
Koordynator ds. Ryzyk
Paweł Serwiński
Tel. 76 746 78 41 / 40
analityk@lubinpex.com.pl 

  

 

     Dział Marketingu    


Kierownik
Rzecznik Prasowy Spółki
Łukasz Maliński
Tel. 76 746 78 35
Kom. 663 226 594
l.malinski@lubinpex.com.pl
 

 

 

            Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.   

Główny Specjalista ds. BHP, P-POŻ.
Dariusz Boniecki
Tel. 76 746 78 07
bhp@lubinpex.com.pl 

       Społeczny inspektor pracy   

Społeczny inspektor pracy
Grzegorz Piskuła
Tel. 76 746 78 05 
Kom. 667 044 426 
g.piskula@lubinpex.com.pl

 

 

                                          Związki Zawodowe NSZZ Pracowników PHU"Lubinpex"Sp. z o.o.   


Przewodniczący Zarządu NSZZ
Mariusz Cimochowicz
Tel. 76 746 78 08
Kom. 693 070 793
zwiazkizawodowe@lubinpex.com.pl 

  

     Dział Audytu Wewnętrznego   


Pełnomocnik ds. ZSZJ
Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
Lokalny Koordynator ds. Antykorupcji

Ryszard Olech
Kom. 607 337 511
r.olech@lubinpex.com.pl 
 

    Centrala   


Tel. 76 746 78 00
 

Fax: 76 746 78 79  

 
   

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.
59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 1 

NIP 692-000-06-16
Regon 390577504
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000073453
Kapitał zakładowy:4 224 715,00 zł
powrót