Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. w Lubinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach prowadzonej przez PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. działalności oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:
1) Siedziba PHU „Lubinpex” Sp. z o.o., ul. Księcia Ludwika I 1, 59-300 Lubin,
2) Restauracja „Oberża” Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 22, 59-300 Lubin,
3) Hotel „Skarbek”, ul. Budowniczych LGOM 20, 59-300 Lubin,
4) Restauracja „Oberża” Piastowska, ul. Gwiezdna 4, 59-220 Legnica,
5) Restauracja „Oberża” Pod Szybem, Sucha Górna, 59-100 Polkowice,
6) Bar Karolinka, ul. Henryka Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice,
7) Bar Centralny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 188, 59-301 Lubin,
8) Bar Pod Skipem, ul. Kopalniana1, 59-100 Polkowice,
9) Bufet Sanden, ul. Fabryczna 11, 59-101 Polkowice,
10) Stołówka HM Głogów, ul. Żukowicka1, 67-200 Głogów.

3. Administratorem danych osobowych jest PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 1
4. Z Administratorem Danych można skontaktować się:
a) listownie: ul. Księcia Ludwika I nr 1, 59-300 Lubin,
b) przez e-mail: iod@lubinpex.com.pl.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

powrót