Rejestracja nowego kontrahenta - kwestionariusz dla dostawców urządzeń i artykułów technicznych oraz materiałów budowlanych

Dane nowego kontrahenta

(wymagane - 500 znaków)
(wymagane - 500 znaków)
(wymagane - 500 znaków)
(wymagane)
(do 30 znaków) (do 30 znaków)
Jestem nie jestem  
(wymagane)

Oświadczenie

Jednocześnie, w przypadku podjęcia współpracy z PHU Lubinpex, zobowiązuję się do dostarczenia do Spółki kserokopii następujących dokumentów: NIP, REGON, zaświadczenie o niezalegniu w płatnościach do ZUS i US z datą nie dalszą niż 3 miesiące.

Anuluj