Ścieżki edukacyjne - Leśna Dolina

Ścieżki edukacyjne -  Leśna Dolina

Region bogatszy o ciekawe miejsce rekreacji.

Na przełomie września i października w lasach pod Głogowem powstanie blisko 30 km ścieżek edukacyjnych i  tras rowerowych (Ścieżki edukacyjne „Leśna Dolina”). To efekt współpracy 4 podmiotów: Gminy Kotla (na terenie, której znajdują się ścieżki), Nadleśnictwa Głogów, firmy PHU Lubinpex Sp. z o.o., która zarządza Oberżą Leśna Dolina oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.

Ścieżka edukacyjna „Leśna Dolina” to w sumie 29,7 km tras oraz liczne punkty postojowe i edukacyjne. Osią całego planu ścieżek są 4 główne miejsca postojowe: Oberża Leśna Dolina, stawy-Głogówko, miejsce postojowe – Kulów oraz parking leśny- Gola, gdzie już teraz znajdują się liczne urządzenia rekreacyjne i infrastruktura pomocnicza. Oberża Leśna Dolina stanowiła będzie swoistego rodzaju centrum ścieżek edukacyjnych. Plan zakłada powstanie 15 punktów postojowych i 17 tablic edukacyjnych o charakterze przyrodniczym i historycznym (przykłady w załączeniu), znaków, gier i urządzeń do zabawy. Dodatkowo wybudowana zostanie infrastruktura pomocnicza (wiaty, ławki, kosze itd.).   

Całość zadania zamyka się kwotą 76 134, 70 zł, a udział finansowy poszczególnych partnerów przedstawia się następująco: WFOŚiGW – 41 000 zł, Nadleśnictwo Głogów – 25 000 zł, PHU Lubinpex Sp. z o.o. – 6 000 (dodatkowe 5000 zł – koncepcja ścieżek, na której podstawie przygotowano projekt i wniosek), Gmina Kotla – 4134,70 zł (przygotowanie i nadzór całości zadania).

Autorem pierwowzoru - koncepcji ścieżek-tras rowerowych, która była podstawą do przygotowania wniosku był głogowianin Antoni Bok.

Warto dodać, że wraz ze ścieżkami edukacyjnymi równolegle realizowany jest także projekt Nadleśnictwa dotyczący budowy ścieżek biegowych (dodatkowa trasa).

Jedno jest pewne – mieszkańcy regionu zyskają ciekawe miejsce do spędzania czasu wolnego i rekreacji. Dodajmy, że w Oberży Leśna Dolina, dysponującej także zapleczem noclegowym już teraz organizowane są liczne karczmy, imprezy, wesela, szkolenia i spotkania integracyjne dla firm.  Ścieżki edukacyjne wzbogacą jeszcze ofertę tego miejsca.

W załączeniu mapa ścieżek edukacyjnych.

 

powrót